Nội thất Không Gian Mở

Thiết kế

Nội thất

Thi công

Nội thất

Nhà xưởng

Sản xuất

Bảng giá thiết kế

Nhà Phố đ/m2
300,000
Trọn gói Kiến Trúc & Nội Thất
250,000
Thiết kế Kiến Trúc
180,000
Thiết kế Nội Thất

Bảng vẽ Kiến Trúc, Nội Thất Kết Cấu, Điện Nước, Dự toán, Giám Sát Hồ sơ xin phép XD

Nhà Phố đ/m2
300,000
Trọn gói Kiến Trúc & Nội Thất
250,000
Thiết kế Kiến Trúc
180,000
Thiết kế Nội Thất

Bảng vẽ Kiến Trúc, Nội Thất Kết Cấu, Điện Nước, Dự toán, Giám Sát Hồ sơ xin phép XD

Nhà Phố đ/m2
300,000
Trọn gói Kiến Trúc & Nội Thất
250,000
Thiết kế Kiến Trúc
180,000
Thiết kế Nội Thất

Bảng vẽ Kiến Trúc, Nội Thất Kết Cấu, Điện Nước, Dự toán, Giám Sát Hồ sơ xin phép XD

Đăng ký
Tư vấn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.